Posts con el tag ‘Start-up’

Lideratge emprenedor

Necessitem individus i organitzacions emprenedors o països emprenedors? L’interès per l’emprenedoria en la teoria econòmica o en la psicologia fou tardà però al capdavall decisiu perquè avui sabem que els emprenedors són els que tenen una visió innovadora capaç de transformar l’economia. Crear quelcom propi, realitzar les nostres idees i projectes, desenvolupar una oportunitat de vegades malgrat la migradesa de recursos forma part del petit miracle impulsat pels emprenedors. Per aquest motiu, experts com H. Stevenson, professor a Harvard, han estudiat el lideratge emprenedor, l’han caracteritzat com un estil directiu particular i han intentat traslladar-lo a la formació de persones i empreses. Les escoles de negocis de més prestigi del món incorporen avui programes i cursos per a fomentar l’esperit emprenedor. I la major part de governs desenvolupen polítiques que afavoreixin la innovació i creació d’empreses. Malgrat això, hi ha països que no han aconseguit fer créixer l’emprenedoria. Els parcs empresarials de Dubai, per exemple, tenen un port lliure d’impostos, una legislació que afavoreix la plena liberalització del comerç i una capacitat d’atracció elevadíssima d’empreses d’arreu del món. Això fa d’aquest país un important centre de negocis mundial però no un país emprenedor. Els centres d’R+D de les empreses que fan negocis a Dubai romanen als seus països d’origen. Dubai ofereix un lloc més barat per fer transaccions, però no té clusters innovadors. Els residents estrangers hi van a fer diners, s’hi estan transitòriament i després retornen al seu país d’origen i allà segueixen innovant. Pitjor encara és la situació de la resta de països àrabs, on la iniciativa empresarial i la innovació són gaire bé inexistents. La traducció de llibres és mínima, el nombre de patents registrades pràcticament nul, l’analfabetisme té un dels percentatges més alts del món, l’educació és només memorística, no hi ha investigadors rellevants i cap universitat està entre les 500 millors del món. Igualment, en la majoria d’aquests països no hi ha llibertat d’expressió, ni llibertat acadèmica, ni transparència governamental, ni llibertat per a les dones, i es restringeixen moltíssim els permisos de residència als estrangers. Si, com ens diuen Collins i Moore, els emprenedors es mouen pel desig d’independència, per la voluntat de defugir les figures d’autoritat i les estructures jeràrquiques per anar a cercar la realització de les seves idees i projectes, hom entendrà per què en aquests països és tan difícil la innovació.

Dan Senor i Saul Singer (2009), Start-Up Nation

En el seu llibre Start-Up Nation, Dan Senor i Saul Singer expliquen les raons per les quals lsrael, un país de 7,1 milions d’habitants, sense recursos naturals i envoltat d’enemics i amenaces, ha esdevingut el país amb la intensitat innovadora i emprenedora més gran del món. En l’argot empresarial, una start-up és una empresa de recent creació associada a la innovació i el desenvolupament de les noves tecnologies i amb grans possibilitats de creixement. Doncs bé, Israel és el país amb la major concentració de start-ups del món, líder mundial en dòlars de capital risc recaptats per càpita, amb un important lideratge en la comunitat acadèmica internacional i líder mundial en percentatge del PIB destinat a R+D. Per aquest motiu, els autors la denominen una nació start-up.

Des de la seva creació, Israel va descobrir les riqueses de l’escassetat i no li va quedar cap altre remei que apostar pel capital humà i pels valors de la cultura del treball, l’autoexigència, la creativitat i l’especialització en la qualitat. En aquest cas, la innovació no va ser fruit de l’atzar, sinó de la més dura necessitat. L’adversitat alimenta l’enginy i la por a perdre pot ser més forta i més mobilitzadora que l’esperança complaent de guanyar. Per aquest motiu, de la mateixa manera que hi ha països que converteixen totes les oportunitats en fracassos, n’hi ha d’altres que converteixen les amenaces i dificultats en oportunitats. La pulsió vital per la supervivència pot esdevenir també pulsió per triomfar tant a nivell personal com nacional. En el cas d’Israel hi ha un cert orgull en demostrar que les ganes de superació i la permanent amenaça existencial pot ser una immensa font d’energia creativa.

Segons els experts, totes les empreses amb èxit comparteixen un element en comú, el fet d’explicitar un propòsit central definit. És a dir, el conjunt de raons fonamentals de la seva existència, més enllà de guanyar diners. Israel ha desenvolupat una estratègia semblant a les de les empreses d’èxit. Segons la historiadora Barbara Tuchman, “Israel pot tenir molts problemes, però també té un gran avantatge: un propòsit comú. És possible que els israelians no gaudeixin de gran prosperitat… o d’una vida tranquil·la. Però tenen allò que sol perdre’s amb la prosperitat: una motivació”.

Ara bé, no hi ha prou amb motivació i idees per assolir la innovació. Calen també una mentalitat orientada a l’assoliment d’objectius i l’acceptació cultural per part de les institucions del país de la necessitat d’assumir riscos, de qüestionar el que està establert, de desafiar les convencionalitats. Israel és petit, però pensa en gran. Treballa amb un enfocament global i ha penetrat en mercats allunyats i exòtics. Tres preguntes obligades: pot ser Catalunya un país start-up? Podrem arribar a tenir un propòsit comú? Tenim prou coratge com per capgirar les adversitats?

Àngel Castiñeira i Josep M. Lozano

(Article publicat a La Vanguardia, 8 de juny de 2012)

Dimensions del lideratge, Lideratge empresarial | , , , , , , Deixa un comentari Permalink