Posts con el tag ‘Lideratge i formació’

Millors, pitjors directius

En els nostres cursos de formació de directius, una de les activitats que realitzem és compartir una reflexió a partir d’una pregunta molt senzilla: què és allò que caracteritza el millor i el pitjor directiu que has conegut en la teva vida professional? Hi ha hagut unes consideracions molt significatives, com a resultat d’aquest exercici, que ens agradaria destacar. En primer lloc, les competències tecnico-professionals han estat el que menys –comparativament– ha pesat a l’hora de valorar algú com el millor/pitjor directiu. Més encara: s’ha donat el cas que es considerés com una característica tant del bo com del mal directiu el fet que aconseguís bons resultats en la seva gestió (és a dir: entre els qualificats com a mals directius n’hi havia uns quants als quals hom reconeixia que obtenien excel·lents resultats). En segon lloc, el pitjor directiu ho és fonamentalment per les seves pèssimes actituds personals i relacionals (vaja: que és un maltractador); és algú que no respecta els altres, que s’aprofita de la seva feina, desconfiat, que no afronta les situacions de cara, dictatorial, manipulador, deshonest, que no accepta les crítiques… i així successivament. En canvi, el bon directiu ho és pel conjunt de qualitats del seu perfil personal: transparent, just, inspirador, conseqüent, coherent, no defuig la responsabilitat, no presumeix, genera confiança, escolta… En definitiva, en la funció directiva –almenys des de la perspectiva dels equips– sembla que valorem més les actituds que les aptituds. Per arrodonir-ho, a la pregunta de què han après els participants de cada un d’ells, l’aprenentatge que predominava del pitjor directiu és la consciència clara de com hom no volia ser ni actuar; mentre que l’empremta deixada pel bon directiu és una adhesió a i la interiorització d’alguna característica del seu perfil, quelcom semblant a una invitació a la millora i al creixement personal i professional.

Aquest petit exercici ens suscita tres reflexions: la constatació que la competència tecnicoprofessional és una condició que se suposa en un directiu, però que no és determinant per valorar-lo positivament per part del seu equip; la constatació que els pitjors directius ho són, ras i curt, perquè maltracten les persones o generen relacions tòxiques; i la constatació que els millors directius ho són perquè es reconeix en ells una certa qualitat humana.

En Good to Great (2001), un dels llibres més destacables que s’han publicat sobre l’actuació de les millors empreses, Jim Collins relata cinc nivells de competències que ha trobat en els directius de les empreses estudiades. Dos d’aquests nivells són saber interactuar bé amb els altres i, el més difícil, assolir el reconeixement d’una grandesa derivada, paradoxalment, de saber combinar humilitat personal i voluntat professional. Fixeu-vos que aquests nivells posen l’accent en els valors relacionals, i en els aspectes de la qualitat humana.

Al nostre parer, l’autèntic repte formatiu dels directius en els propers anys consistirà en incorporar mètodes de creixement personal i relacional no basats exclusivament en la transferència de més i més coneixements o en la pràctica repetitiva d’habilitats tècniques. Si això és així, no s’entén que tant les empreses com les escoles de negocis sovint només posin l’accent en el desenvolupament de capacitats tecnicoprofessionals i no atenguin al desenvolupament de la capacitat de tractar amb persones i les persones, i en el desenvolupament de la qualitat humana.

Àngel Castiñeira i Josep M. Lozano

(Article publicat al diari El Punt AVUI, 8 de desembre de 2015)

Concepcions del lideratge, Dimensions del lideratge, Formació del lideratge, L'acció reflexiva en el lideratge, Lideratge empresarial, Lideratge i empresa | , , , , , , , , Deixa un comentari Permalink

VIII Jornada de reflexió i debat a Sant Benet (i 18): Eugènia Bieto

Per acabar amb aquesta sèrie de posts sobre els continguts de la VIII Jornada de reflexió i debat a Sant Benet, us oferim el vídeo de la participació d’Eugenia Bieto, directora general d’ESADE. Aquest vídeo recull les conclusions dels diversos temes desenvolupats durant la jornada en l’àmbit de la iniciativa emprenedora.

Pots consultar el vídeo a ESADE.tv o a la pròpia web de la Càtedra

Concepcions del lideratge, L'acció reflexiva en el lideratge, Lideratge empresarial, Lideratge en l'àmbit educatiu, Lideratge i empresa, Lideratge, valors i qualitat humana | , , , , , , , , Deixa un comentari Permalink

VIII Jornada de reflexió i debat a Sant Benet (13): Senén Barro

RedEmprendia és un projecte de Banco Santander per a promoure la innovació i l’emprenedoria responsable. Senén Barro, president de RedEmprendia, va exposar la seva visió sobre les mancances que les universitats tenen pel què fa a la iniciativa emprenedora.

Pots consultar el vídeo a ESADE.tv o a la propia web de la Càtedra

Concepcions del lideratge, L'acció reflexiva en el lideratge, Lideratge científic, Lideratge en l'àmbit educatiu, Lideratge i empresa | , , , , , , , Deixa un comentari Permalink

Programa Vicens Vives. Valors, compromís i lideratge

Programa Vicens Vives: Valors compromís i lideratge (pdf)

Des de l’any 2002, ESADE ha impulsat, amb el suport de diversos promotors, el Programa Vicens Vives. Valors, compromís i lideratge que, després de set edicions, és considerat com a una iniciativa excepcional. Ara es convoca la seva vuitena edició.

El Programa vol donar resposta als grans reptes que el món professional, empresarial i social ha d’afrontar, en un context global de gran complexitat, en el que cal saber combinar el saber integrador amb la capacitat d’acció i gestió. Tres d’aquests grans reptes són els següents:
:

El repte personal d’una formació integral: L’evolució del coneixement ha fomentat una especialització progressiva, però la complexitat dels problemes que es plantegen al nostre entorn demana el diàleg permanent entre les diverses disciplines i especialitats. Els professionals i els líders de les organitzacions s’han d’implicar en una formació integral per tal que puguin afrontar els problemes i comprendre’ls des d’una perspectiva oberta; una formació integral que els permeti anar més enllà de les seves competències tècniques i de gestió, i que els ajudi en el desenvolupament de la seva qualitat com a persones.

El repte empresarial d’actuar en un context de globalització: Les empreses necessiten directius que puguin comprendre i avaluar el context social, polític i cultural en el qual actuen, i incidir-hi; directius que puguin impulsar el desenvolupament de les organitzacions dins del procés globalitzador i, alhora, esdevenir actors rellevants en la governança d’aquest procés.

El repte social de la renovació del compromís amb la comunitat: El coneixement de l’entorn, el canvi de mirada sobre el món i la capacitat crítica d’emetre judicis han de desembocar en formes innovadores de compromís i lideratge responsable. Els dirigents socials, polítics i econòmics han de poder implicar-se en la defensa de valors com ara la solidaritat, la convivència, la tolerància, l’equilibri territorial, el desenvolupament sostenible, la qualitat de les persones, el servei al país i el compromís amb la comunitat. Una dimensió de compromís cívic i de servei a la comunitat és inherent a una visió oberta i comprensiva del món professional.

El Programa Vicens Vives. Valors, compromís i lideratge vol contribuir a afrontar aquests reptes. El líder empresarial, polític, social o cultural no pot ser només un gran especialista: les persones que tenen la vocació d’ocupar llocs de responsabilitat en la nostra societat s’han de conèixer a si mateixes, comprendre la societat i el món en què viuen i estar preparades per poder contribuir, des de la seva experiència i responsabilitat professionals, al progrés de la societat.
:
El programa Vicens Vives va dirigit a professionals joves, d’entre 30 i 35 anys, amb uns 5 anys d’experiència en llocs directius. La resta de requisits es poden consultar en el fulletó que trobareu adjunt en format pdf.

Formació del lideratge, Lideratge, valors i qualitat humana, Uncategorized | , , , , , , Deixa un comentari Permalink