Posts con el tag ‘Autoritat’

The follower problem

cc Russell Petcoff

Les reflexions entorn de les competències, les capacitats i els valors inherents al líder no esgoten la noció de lideratge. La naturalesa del projecte o de la visió, i les característiques de la relació que s’estableix amb els seguidors també formen part, necessàriament, d’una definició de lideratge.

Aquí teniu l’enllaç a un article de David Brooks sobre la problemàtica dels seguidors, publicat recentment a The New York Times.

To have good leaders you have to have good followers — able to recognize just authority, admire it, be grateful for it and emulate it.

Dimensions del lideratge, Lideratge polític, Lideratge, valors i qualitat humana | , , , , , Deixa un comentari Permalink