Valors: nosaltres decidim

El món està vivint acceleradament grans canvis econòmics, polítics, culturals i de valors. El U.S. Army War College ha caracteritzat aquest món com el món VUCA: volàtil, incert, complex i ambigu. Nosaltres el podríem caracteritzar també com a paradoxal, interdependent, policèntric i multipolar.

cc MARK SHAVER / GETTY IMAGES

Repassem algunes paradoxes. Avui al món hi ha més obesos que famolencs, menys pobresa però més desigualtat, més envelliment i menys natalitat, més oportunitats però menys recursos i més competència, més progressos democràtics però més estats fallits, menys conflictes bèl·lics però més amenaces a la seguretat, més possibilitats de creixement econòmic mundial però més perill de degradació medioambiental, més interdependència global però també més desig d’independència nacional, controlem els fluxos migratoris però no controlem els fluxos financers, vivim en països rics però patim elevats nivells de deute públic.

Aquestes paradoxes les vivim, a més, en el bell mig d’importants canvis socioculturals. Som més alts, més pesats, més sans i més longeus que els nostres avantpassats; els nostres cossos són més forts, menys propensos a emmalaltir al principi de la vida i de desgast més lent (R. Floud, 2011). I alhora també tenim més poder adquisitiu, millor formació i alimentació, som més urbans i sedentaris, vivim en societats més heterogènies, complexes i contaminades, som menys fèrtils, més vells, més obesos, més consumistes i ens casem menys.

En el nostre estudi Valors tous en temps durs. La societat catalana a l’Enquesta Europea de Valors (2011) presentem la societat catalana com a individualista, liberal, tolerant, plural i democràtica. I, també, com a més lliure i més exigent, i en ple procés d’autoafirmació identitària. És una societat d’individus que van a la conquesta de tots els espais de la vida quotidiana, per adaptar-los a les seves pròpies preferències i apropiar-se’ls. Una societat viva i dinàmica, en ple procés de reinvenció individual i col·lectiva. La radicalitat democràtica s’expandeix a Catalunya anant de bracet amb el creixement identitari com a poble que s’autopercep sobirà.

De fet, l’element que cohesiona els catalans i fonamenta els seus projectes col·lectius és la forta identitat nacional compartida. Es combina així de manera força original un individualisme liberal en els valors amb un fort sentiment nacional col·lectiu.

Des del punt de vista del sistema de valors, el nostre estudi presenta cinc tipologies de catalans en relació amb dos grans eixos, l’eix societat-individu i l’eix passat-futur. El primer eix agrupa la gent d’acord amb el seu grau d’implicació sociopolítica o de preferència pels interessos individuals. El segon ho fa d’acord amb el nivell d’ancoratge cap al passat (tradició) o de desig de projecció i interès en el progrés.

Alguns científics socials han estudiat els processos de creixement, maduració, auge, estancament, declivi, col·lapse i dissolució dels països. Les actituds de les seves elits i institucions (rígides, estàtiques, conformistes, obsoletes, toves; o bé flexibles, dinàmiques, compromeses, adaptables, sòlides) determinen en bona mesura el seu futur i continuïtat, la seva capacitat de reinvenció o bé la seva caiguda.

Els pobles són organismes vius no predeterminats. El seu èxit o fracàs, el seu auge o declivi depenen dels seus ciutadans. Com deia Schopenhauer, el destí remena les cartes, però som nosaltres els que les juguem. Nosaltres decidim la partida. Podem decidir lluitar per la nostra recuperació (econòmica, educativa, laboral, social, política) o bé podem seure i esperar que les coses canviïn com per miracle. Podem lleparnos les ferides i maleir els constrenyiments que ens encotillen o bé podem aspirar a la llibertat. Podem construir una Catalunya tova, líquida, resignada, grisa, corrupta, residual i acomodatícia o bé podem optar per una Catalunya forta, resilient, emprenedora, transformadora, creativa, innovadora, avançada, inclusiva, activa, productiva, eficient, excel·lent, connectada, oberta, sostenible, lliure, democràtica, pacífica, justa, solidària i culta. Podem ser un poble decadent o bé podem aspirar a ser un país emergent. La manera de resoldre la tensió entre individu i comunitat i entre herència i projecte (d’acord amb les tipologies esmentades) decantarà els propers anys la deriva del nostre país.

El factor polític serà important, però la qüestió dels valors també. I aquí sí que podem decidir nosaltres.

Àngel Castiñeira

(Article publicat al diari La Vanguardia, 13 de novembre de 2012)

 

L'acció reflexiva en el lideratge, Lideratge adaptatiu, Lideratge, valors i qualitat humana | , , , , , , , ,

Deixa un comentari

El correu electrònic no es publicarà

*

*

*

Pots utilitzar aquests TAGS i atributs HTMl: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*